Podręczniki 2019/2020

 

Podręczniki  na rok szkolny 2020/2021

Szkolny zestaw podręczników  w Szkoły Polskiej   im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie na rok szkolny  2020/2021

Uwaga ! Podręczniki  i ćwiczenia dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum będą nieodpłatnie wypożyczane uczniom przez bibliotekę szkolną. Uczniowie klas licealnych kupują podręczniki we własnym zakresie.

 Podręczniki stanowią własność biblioteki szkolnej, natomiast ćwiczenia są do wyłącznego uzytku przez ucznia i nie podlegają zwrotowi.

SZKOLA PODSTAWOWA  

Prosimy rodziców o zakupienie w Polsce dla dzieci również zeszytów w tzw. cienką linię ( lub 3 linie). W ciągu roku szkolnego dzieci potrzebują ok. 10 zeszytów.

 

KLASA I SP     Podręcznik bezpłatny, będzie rozdawany w szkole na początku roku szkolnego.

Nowi Tropiciele, WSIP 

KLASA II SP  Podręcznik bezpłatny, będzie rozdawany w szkole na początku roku szkolnego.

Nowi Tropiciele, WSIP

KLASA III SP

Podręcznik bezpłatny, będzie rozdawany w szkole na początku roku szkolnego.

Nowi Tropiciele, WSIP

 

KLASA IV 

Podręcznik  i ćwiczenia do języka polskiego i wiedzy o Polsce  są  bezpłatne, będą wypożyczane ze szkolnej biblioteki  na początku roku szkolnego. POdręczniki pod koniec roku szkolnego nalezy zwrócić do biblioteki, ćwiczenia  nie podlegają zwrotowi.

 • JĘZYK POLSKI

 "Słowa z uśmiechem ". WSIP 

 • WIEDZA o POlSCE

Podręcznik bezpłatny, będzie wypożyczany ze szkolnej biblioteki  na początku roku szkolnego

Historia. Klasa IV.  Wydawnictwo WSIP, zeszyt cwiczeń.

KLASA V

Podręczniki   i ćwiczenia   do języka polskiego i wiedzy o Polsce są bezpłatne, będą wypożyczane ze szkolnej biblioteki  na początku roku szkolnego

JEZYK POLSKI 

 "Słowa  z uśmiechem". WSIP 

WIEDZA O POLSCE  

 • HISTORIA  
 • K-  Wydawnictwo WSIP, 
 • -    -  Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo WSIP
 • GEOGRAFIA 

- Planeta Nowa 5

·    JKlasa VI    

 Podręczniki   i ćwiczenia   do języka polskiego i wiedzy o Polsce są bezpłatne, będą wypożyczane ze szkolnej biblioteki  na początku roku szkolnego

JĘZYK POLSKI 

"Jutro pójdę w świat". WSIP 

WIED ZA O POLSCE

 „Historia”.  Podręcznik  dla kl. VI. Wyd. WSiP

 Klasa VII

 Podręczniki   i ćwiczenia   do języka polskiego i wiedzy o Polsce są bezpłatne, będą wypożyczane ze szkolnej biblioteki  na początku roku szkolnego
JĘZYK POLSKI 
Bliżej słowa, WSIP
Zeszyt ćwiczeń
 
HISTORIA
Wydawnictwo WSIP

 Klasa VIII

JĘZYK POLSKI

Bliżej słowa

WIEDZA o POlSCE 

Historia WSIP   

Wiedza o Społeczeństwie WSIP

 

Podręczniki   i ćwiczenia   do języka polskiego i wiedzy o Polsce są bezpłatne, będą wypożyczane ze szkolnej biblioteki  na początku roku szkolnego

WI

LICEUM   OGÓLNOKSZTALCACE

( uwaga: proszę pamiętać, że zestaw podręczników dla uczniów klas 2 Liceum jest różny - absolwenci Gimnazjum kupują zestaw dla liceum trzyletniego, absolwenci Szkoły Podstawowej  dla liceum czteroletniego. Proszę zwrócić uwagę na inny podręcznik do historii, jezyk polski jest ten sam

 

KLASA I LO dla absolwentów Szkoły Podstawowej

JEZYK POLSKI  

 • Ponad słowami, klasa I, cz. 1 i 2 -  Wydawnictwo Nowa Era

WIEDZA o POLSCE ( elementy historii i wiedzy o społeczeństwie)

 • Historia      UWAGA! Podręcznik będzie używany przez 3 lata Liceum. 
 • Poznać przeszłość. klasa I , autorzy  : Marcin Pawlak, Adam Szweda   wydawnictwo   nowa era

KLasa II LO dla  absolwentów Szkoły Podstawowej ( 4 letnie Liceum)

JEZYK POLSKI   

 

 • Ponad słowami, klasa II, cz. 1i 2 -  Wydawnictwo Nowa Era

WIEDZA O POlSCE (

 • HISTORIA ( podręcznik zakupiony juz w klasie I)  
 • POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ. klasa 2 Autorzy Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska, Wydawnictwo Nowa Era

KLasa II LO dla  absolwentów Gimnazjum ( 3letnie Liceum)

Język polski 

 

 • Ponad słowami, klasa II, cz. 1i 2 -  Wydawnictwo Nowa Era

wiedza o Polsce 

 nie kupujemy żadnych nowych podręczników, używamy tych z klasy I LO)

KLASA III LO 

JEZYK POLSKI  

 • Ponad słowami, klasa III, cz. 1i 2 -  Wydawnictwo Nowa Era

WIEDZA O POLSCE ; ( historia, geografia, wos)  ( nie kupujemy żadnych nowych podręczników, używamy tych z klasy II LO)