Formularz zgłoszeniowy dla klas starszych do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Rzymie

 

W celu zapisania dziecka do Szkoły Polskiej w Rzymie do klas wyższych niż  klasa pierwsza SP- tj II-VI SP, I - III Gimnazjum, I _ III Liceum,  proszę  wypełnić poniższy formularz a następnie kliknąć w przycisk  ZACHOWAJ  znajdujący się pod formularzem. Zgłoszenie zostanie automatycznie wysłane na szkolny adres pocztowy. Przycisniecie przycisku ZACHOWAJ  po raz kolejny spowoduje, ze zgloszenie zostanie wyslane po raz kolejny. Pracownicy sekretariatu będą sukcesywnie przesyłać na Państwa adresy mailowe, podane w formularzu, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Prosimy o prawidlowe podawanie adresu zamieszkania ( via, città, region) oraz nazwy szkoly wloskiej z podaniem miasta, w ktorym miesci sie szkola.

Proszę podać dokładną nazwę Szkoły w języku włoskim wraz z adresem