Tygodniowy ( od poniedziałku do soboty - raz w tygodniu)

Plan lekcji Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Rzymie - 2017/2018

poniedziałek  - miejsce odbywania zajęć -  Istituto Corrado Melone w Ladispoli

klasa
godzina zajęć/ Ladispoli

 II B- III B

BM

15.00- 15.45

 polski

BM

 15.50 - 16.35

polski 

BM

16.40 - 17.35

polski

BM

 17.40- 18.25

 polski

BM

Wtorek

Klasa
Godzina
zajęć

 

       
15.00-15.45

 

       
         

Plan lekcji SPK przy Ambasadzie RP w Rzymie

 Środa -- zajęcia w  siedzibie via Costantino Maes 23, wejście od via Ungarelli

Klasa
Godzina
zajęć

III  A
SW

s.2

IVA

ML

s.3 

 

VI A 

ZO

I B LO

JK

dawna

III D Gimnazjum

IIIA LO 

ML

s.6

15.00-15.45 

 

wiedza o Polsce

ID 

 polski

ML

15.50-16.35 

 wiedza o Polsce 

ID

polski 

ZO

 

 polski

JK

 

polski

ML

16.40-17.25 

 wiedza o Polsce

ID

polski 

ZO

polski

JK

polski

ML

17.35-18.20

polski

SW

polski

ML

wiedza o Polsce

ID

polski

JK

wiedza o Polsce

DS

18.25-19.10polski
SW

polski 

ML

polski

ZO

wiedza o Polsce

ID

wiedza o Polsce

DS

19.15-20.05

 

 

 

 

 

polski
SW

 

 

polski

ML

 

 

 

wiedza o Polsce

ID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan lekcji SPK przy Ambasadzie RP w Rzymie

Czwartek -   wszystkie klasy mają  zajęcia w siedzibie via Costantino Maes 23, wejście od via Ungarelli

Klasa
Godzina
zajęć

Ia SP

AK 

s1

 

 

 

 

 

bibl. 

IA  LO

ML

 s.6

IIA  LO  

MCz

s.3

 

15.00-15.45   

 

 

 

 

  

 

 

15.50-16.35 

 

 

  polski 

ML


wiedza o Polsce

DS

 16.40-17.25   

  

polski 

ML

wiedza o Polsce

DS

  

17.35-18.20

 polski

AK

   

 

polski 

ML

 polski 

MCz

 

 

 

18.25-19.10

 polski

AK

 

  

 ML 

wiedza o Polsce

IDpolski

MCz

 

 

19.15-20.00

 

 

 

 

 polski

AK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polski

JK 

 

 

 

 

 

 

ML 

 

 

 

 

wiedza o Polsce

ID

 

 

 

 

polski

MCz

 

 

 

 

 

 

Plan lekcji SPK przy Ambasadzie RP w Rzymie

Piątek  zajęcia w siedzibie via Costantino Maes 23, wejście od via Ungarelli

Klasa
Godzina
zajęć

IE

SW

 s.2

II A

SW

s.2

III E

 

AK

s.1

 

IV E 

ZO

 

sala nr 5

  

VA

ML

sala  nr 7

VII A

ZO

sala nr 8 

II A G

JK 

 

sala nr 4 

III A G

MCz

sala nr 3 

15.00-15.45

polski

SW 

 

 

 


polski

ZO

 

 

 

 woP

ID

15.50-16.35

polski 

SW

   


polski

ZO

polski

ML

woP

ID

polski

JK

polski

MCz

16.40-17.25

 polski

SW

   

polski 

ZO

 

polski

ML

woP

ID

polski

JK

polski

MCz

17.35-18.20 polski SW 

 polski

AK

 


wiedza o Polsce

JK

woP

ID

polski

ZO

woP

DS

polski

MCz

18.25-19.10 polski SW

polski

AK 

 

polski

JK

polski

ML


polski

ZO

woP

DS

woP

ID

19.15-20.05

 

 

 

 polski SW 

 

polski

AK 

 

 

  

woP 

ID

 polski

ZO

 

 polski

JK

 

 

 

 

 

 

Plan lekcji SPK przy Ambasadzie RP w Rzymie

 

 sobota        zajęcia w siedzibie- via Costanntino Maes 23, wejście od strony via Ungarelli

Klasa
Godzina
zajęć

ID

BM

1 piętro

 s.1

II D

AK
 1piętro s.2

IIF 

SW

2 piętro

s.2

 III  D

BM

 1 piętro

 s.1

 III F

SW

2 piętro

s.2

IV D

JK

II piętro

s.4

V D

M Cz

sala nr 7

VI D

ZO

 s.5

  

VII D

ZO

s.4

s.5

II D G 

JK

II p.

s.4

III D Gimnazjum

MCz

 

sala nr 7

biblioteka

 

 

8.00-8.45

 polski 

BM

 polski

AK

 

 

 polski

SW

wiedza o Polsce

AM 

 

 polski

ZO

 

 

 

 

 

 
8,50- 9.35

 polski BM

 polski

AK

 

 

 polski

SW

wiedza

o Polsce

AM 

wiedza o Polsce

JK

polski

ZO

 

 

 

 

 

   
9.40- 10.25polski BM 

 polski

AK

 

 

polski

SW 

polski

JK 

 

polski

M Cz

polski

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.30- 11.15

 

 

 polski

SW

polski

BM 

 

 

polski

JK 

I piętro

polski

M Cz

wiedza o Polsce

ID

 

 polski

ZO

 

 

 

 

 

 

 
11.20-12,05

 

 

 polski

SW

 polski

BM

 

 polski

JK

I piętro

polski

MCz

wiedza o Polsce

ID

 polski

ZO

 

 

 

 

 

 

 
12.15- 13.00

 

 

 polski

SW

 polski

BM

  

wiedza o Polsce

JK

 
 

 

 polski

ZO

 

 

wiedza o Polsce

ID

sala nr 5

 

 

 

 
13.05-13.50   

 

 

 

 

 

 

 woP

ID

s. 5

 polski

JK

 polski

MCz

 

 

 

 
13.55-14.40   

 

 

 

 

 

 

 woP

ID

s.5

 polski

JK

 polski

MCz

 

 

 

 

 

14.45- 15.30       

 

 

 WOP

ID

polski

MCz

 

 

 

 

 

 

15.35- 16.20       

 

 

 polski

JK

 woP

ID

 

 

 

 

16.25- 17.10          

 woP

ID

  

 

17.15-18.00             

 

 

18.05-18.50