Plan lekcji - dla klas z systemu spotkań raz w tygodniu

 

Plan lekcji Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie

 Środa -- zajęcia w  siedzibie via Costantino Maes 23, wejście od via Ungarelli

Klasa
Godzina
zajęć

II  A
BM

s.5

IIIA

SW

s.1

VIA

ZO

s. 7

VII A 

ML

s.4

 

 

15.20-16.00 

 

 

 

16.00-16.40

rozpoczęcie 

17.00 

 rozpoczęcie 

16.50

 

wiedza o Polsce

ID 

 polski

ML

 

 

16.45-17.25

 polski

BM

polski

SW

 

wiedza o Polsce

ID

polski

ML

 

17.30-18.10

polski

BM

polski

SW

polski

ZO

polski

ML

 

18.15- 18.55polski
BM

polski 

SW

polski

ZO

wiedza o Polsce

ID

 

19.00-19.40

 

 

 

 

 

 polski BM

 

 

 

 polski 

SW

 

 

polski

ZO

 

 wiedza o Polsce

ID

 

 

 

 

 

 

 

 

zakończenie 

20.00

zakończenie 19.45

zakończenie 

19.40

zakończeie 19.40

 

 

Czwartek -    zajęcia w siedzibie via Costantino Maes 23, wejście od via Ungarelli

Klasa
Godzina
zajęć

IIIb SP

BM

s1

IVA SP

ZO

s 4

VA 

ML

z piątku

s.8

 

I LOa

 

MCz 

s7

 

bibl. 

IIB  LO

 

JK

 s.5

15.20-16.00   

 

 

 

 

16.00-16.40 

 

polski

ML

polski

MCz 

16.45-17.25

 polski

BM

wiedza o Polsce

ID 

polski

ML

polski

MCz 

polski

JK

17.30-18.10

 polski

BM

wiedza o Polsce

ID

polski

ML

polski

MCz 

 

polski JK

18.15-18.55

 polski

BM

 

polski

ZO 

woP

JK

wiedza o Polsce

ID 

woP

DS19.00-19.40

 

 

 

 

 polski

  BM

 

 

 

 

 polski

   ZO

 

 

 

 

woP

JK

wiedza o Polsce

ID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

woP

DS

 

 

 

 

19.45 - 20.25

 

polski

ZO

 

  

 polski

JK

 

Piątek  zajęcia w siedzibie via Costantino Maes 23, wejście od via Ungarelli

 Klasa
Godzina
zajęć

IE

SW

 s.1

IV E

JK/ML

 I piętro

VI E

 

ID/JW

I piętro

 

VII E 

ZO/AM

 

sala nr 3

  

VIIIA

ML/ID

sala  nr 5

II  E LO

 

AM/ZO

sala nr 7

II A LO

 

JK /DS

 

sala nr 4

III A LO 

MCz/ID

sala nr 8 

k.

115,20-16.00

 

 polski

JK

  

 polski

ZO

   

woP

ID 

   216.00-16.40

 

 polski

JK

polski

JW 

 


polski

ZO

 polski

ML

 woP

AM

woP

DS 

 woP

ID

 316.45-17.25

polski 

SW

 

polski

JK 

wiedza o Polsce

ID

 


polski

ZO

poski

ML

woP

AM

woP

DS

polski

MCz

 417.30-18.10

polski

SW

 wiedza o Polsce

ML

polski

JW

 

wiedza o Polsce

AM

 

woP

ID

polski

ZO

polski

JK

polski

MCz

 518.15-18.55

polski

SW 

wiedza o Polsce

ML

 polski

JW

 


wiedza o Polsce

AM

woP

ID

polski

ZO

polski

JK

polski

MCz

 619.00-19.40

 polski

SW

 

wiedza o Polsce

ID

 

 

polski

ML


polski

ZO

polski

JK

 

 7

19.45-20.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

20.30- 21.10

 

 

       

 

 UWAGA! Zajęcia dla klas C, uczących się w systemie spotkań miesięcznych sprawdź w zakładce PLAN LEKCJI - SOBOTNI

 sobota        zajęcia w siedzibie- via Costanntino Maes 23, wejście od strony via Ungarelli

Klasy zaznaczone kolorem czerwonym maja zajecia na 1 pietrze : 1d, IV d, Vd, Vf, VId 

Klasy zaznaczone kolorem czarnym maja zajecia na 2 pietrze: VIf, VIId, VIIId, ID LO, IID LO

 

 Klasa
Godzina
zajęć

ID 

BM

1 pietro

s.1

 II F

SW

2 piętro 

s.1

III F

SW

2 piętro

 s.1

IV D

ML/ES

 1piętro s.5

VD

JW/AM

1

piętro

s.2

 V  F

ZO/ID

 1

piętro

 s.3

 

VI D

JK/AM

I

piętro

s.4

VI F

ML/ID

II piętro

s.8

 

VII D

JK/AM

2 piętro

 s.7

  

VIII D

MCz

/DS

2 piętro

 

s.5

I D LO

ZO/ID

2 piętro

s.3

IID LO

 

MCz/ID

2 piętro

sala nr 4

 

 1 8.15-8.55

 polski

BM

 

 polski 

SW

 polski

ML

 

 polski

ZO

 

 

 

 polski

JK

 

 

  
 29.00 9.40

polski

BM 

 

 polski SW

 polski

ML

 

 polski ZO

 

wiedza o Polsce

AM

woP

I D

polski

JK

 polski

MCz

 

  
 39.45- 10.25

polski

BM 

 polski SW

 polski

ML

 polski

JW

 polski

ZO

 

wiedza o Polsce

AM 

 

woP

ID

polski

JK

 polski

MCz

 

 

 

 

 

 
 410.30- 11.10

polski 

BM 

 

 polski

SW

 wiedza o Polsce

ES

 polski

JW

woP

ID

 

 

polski

JK

I piętro

polski

ML

wiedza o Polsce

AM

 

 

polski

MCz

 

 polski

ZO

 

 
 511.15-11. 55 

polski

SW

 

wiedza o Polsce

ES

polski

JW 

 woP

ID

 

polski

JK

I piętro

polski

ML

wiedza o Polsce

AM

 wiedza o Polsce

DS

 polski

ZO

polski

MCz 

 
 612.00- 12.40 

polski

SW

 

 

wiedza o Polsce

AM

 

 

polski

JK

 polski

ML

 
 

 

 wiedza O Polsce

DS

 

 polski

ZO

 

woP

ID

 
712.45- 13.25 

polski

SW

  

wiedza o Polsce

AM

      

woP

ID

polski

MCz

 
813.30- 14.10 

polski

SW

         

woP

ID

polski

MCz

 
9

14.15-

14.55

            

woP

ID

 
   

 

   

 

 

zajęcia dla klas C- spotkania 2x w miesiącu sprawdź w zakładce PLAN LEKCJI - SOBOTNI