Oferta pracy - pracownik obsługi

Oferta pracy
Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Rzymie zatrudni od 1 wrzesnia 2017 r. pracownika obsługi/ sprzątaczka – woźna w niepełnym wymiarze ( 20/40) czasu pracy.

Wynagrodzenie wypłacane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych; Dz.U. Nr 82, poz. 493 z późniejszymi zmianami, w walucie polskiej- PLN.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie co najmniej podstawowe,

Wymagania pożądane:
* doświadczenie w pracy w podobnych charakterze
* zamieszkiwanie na terenie regionu Lazio,
*posiadanie rezydencji fiskalnej we Włoszech
* gotowość do założenia konta osobistego w banku w Polsce
* dyspozycyjnosc w w godznach popoludniowych w srody, czwartki i piatki oraz przez caly dzien w soboty

Oferujemy:
-umowe na czas okreslony w oparciu o przepisy polskiego Kodeksu Pracy
- mozliwosc oplacania swiadczen ZUS i naleznych podatkow w Polsce lub we Wloszech
-stabilne, regularnie wypłacane wynagrodzenie

Zakres obowiązków:
-Codzienne i okresowe sprzątanie siedziby szkoły.
-Opieka nad uczniami podczas przerw
-Pomoc nauczycielom w przyprowadzaniu i odprowadzaniu dzieci do klas lekcyjnych
-Kserowanie dokumentów
-Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika

Zainteresowanych kandydatów, spełniających wymagania prosimy o składanie aplikacji zawierających następujące dokumenty: curriculum vitae, list motywacyjny, skan dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
W/w dokumenty prosimy przesyłać wyłącznie na adres mailowy szkoły
szkolarzym@gmail.com lub rzym@orpeg.pl do 28 sierpnia 2017 r.

Kandydatów prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych adnotacji o wyrażeniu zgody na posługiwanie się danymi osobowymi na potrzeby rekrutacji.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielą telefonicznie pracownicy sekretariatu szkoły oddzwaniając na numer podany przez kandydatów w aplikacji mailowej.
Kierownik SPK w Rzymie z osobami zakwalifikowanymi do drugiego etapu rekrutacji przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmów kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną
Informacje na temat organizacji pracy szkoły można znaleźć na stronie www.rzym.orpeg.pl