Rekrutacja uzupełniająca w SPK w Rzymie

Zgodnie z Zasadami Rekrutacji rozpoczynamy rekrutację uzupełniająca do SPK w Rzymie.

Klasy pierwsze
Informujemy, ze dysponujemy jeszcze kilkoma miejscami w klasie Ia - w czwartek ( 17.30-20.00 ) i w Ie piątek ( 15.00 - 17.30) i kilkoma miejscami w klasie Ic ( dotychczas system raz w miesiącu)
W klasie Id - w soboty- nie ma juz wolnych miejsc. Prosimy o nieprzysyłanie zgłoszeń do tej klasy.
Klasa Ib w Ladispoli nie zostanie utworzona.

Klasy starsze / począwszy od klasy II SP/
Uczniowe mogą być przyjęci do klas starszych wyłącznie w miarę wolnych miejsc.

Zapisu do szkoły można dokonać wypełniając formularz zapisu - odpowiednio do klasy pierwszej albo do klas starszych.
Formularz znajduje się na stronie www.rzym.orpeg.pl w zakładce REKRUTACJA. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Informacjami dla rodziców i Zasadami Rekrutracji.

Po otrzymaniu formularza pracownicy sekretraiatu będą przesyłać emaile z potwierdzeniem przyjęcia do szkoły.