Oferta pracy - wozny szkolny

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Rzymie
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku - starszy woźny
Data ukazania się ogłoszenia: 24 stycznia 2017 roku
Wymiar etatu: 1/2 etatu
Zatrudnienie: na czas określony od 1 marca 2017 do 17 czerwca 2017 r.
Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko
Warunki pracy:
1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
a) praca fizyczna.
b)praca w środę i czwartek w godzinach od ok. 15.40 do 20.10, piątek w godzinach od 14.50 do 20.20 i soboty od 7.45- 12.45 w siedzibie szkoły przy via Costantino Maes 23
2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
a) Praca na zewnątrz (także w okresie zimowym)
b) bariery architektoniczne: praca na parterze, na klatce schodowej , II piętrze.
3. Zatrudnienie na czas określony od 1 marca 2017 do 17 czerwca 2017 r.
4. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnianych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. Nr 82, poz. 493 z późn. zm). 
Waluta PLN- istnieje możliwość otrzymywania równowartości wynagrodzenia w euro pod warunkiem zobowiązania do samodzielnego odprowadzania należności podatkowych we Włoszech i posiadania rezydencji fiskalnej we Włoszech.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Zabezpieczenie uczniów przychodzących do szkoły przez bramę wejściową
2. Ochrona i opieka nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu do czasu odebrania przez opiekunów.
3. Pomoc rodzicom w organizowaniu kontaktów z nauczycielami i kierownikiem.
4. Kontrola stanu czystości pomieszczeń szkolnych przed rozpoczęciem lekcji.
7. Piecza nad bezpieczeństwem budynku od strony wejścia dla uczniów szkoły polskiej .
8. Informowanie w trybie pilnym kierownika o wszystkich nieprawidłowościach i zagrożeniach z wiązanych z bezpieczeństwem uczniów i stanem lokali i urządzeń szkolnych.
9. Wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez kierownika SPK.
Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres,
2) umiejętność obsługi sprzętu technicznego oraz zasad BHP
3)znajomość języka włoskiego będzie dodatkowym atutem
Oferty należy przesyłać mailem na adres szkolarzym@gmail.com lub od środy do piątku w godzinach 16.30 do 19.30 i w soboty od 11.00 – 14.30 telefonicznie 066864619 do 10 lutego 2017 r.