Kalendarz pracy szkoły 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych14 września 2017 r. 
2.Zimowa przerwa świąteczna

20 grudnia 2017 r. - 7 stycznia 2018 r. 

 

3.Zakończenie I semestru

27 stycznia 2018

 

   
4.Rada klasyfikacyjna26  stycznia 2017
5.Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca 2018 - 3  kwietnia  2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz kalendarzem szkolnym dla regionu Lazio

 

6.Dodatkowe dni wolne

 

1   listopada 2017- środa  ( zgodnie z kalendarzem szkół włoskich)

 8 grudnia  i 9 grudnia  / odpracowane 11 listopada/

25 kwietnia  - święto we Włoszech

 3 Maja  2018-  Święto Konstytucji 3 Maja

2 czerwca - święto we Włoszech

pracujemy :11 listopada 2017-    odbieramy  9 grudnia 

 

 

 

 

 

 

  

 

9.Uroczystosci szkolne

6-7 października - spotkanie z pisarzem p. Lilianą Bardijewską

19/20 października  warsztaty plastyczne  ( Kinga Łopot Dzierwa)

6-7  listopada - konferencja nt. dwujęzyczności

7- 11 staże dla nauczycieli polonijnych w SPK w Rzymie

 8-11  listopada - Tydzień Niepodległości 

 25  listopada          ślubowanie klas pierwszych 

 

8  - 9 grudnia Malowanie bombek- Mikolaj

17  grudnia Jasełka ( Merulana)

  4   luty  /sobota/ Bal karnawalowy

 

21 - 24  marca  2016 - Tydzień Wielkanocny

25 i 26 maja - Swieto szkoly-  45 lecie 

 

 

10.

Rada klasyfikacyjna

Rozdanie swiadectw

Rada Podsumowująca

23 maja 2018

7 czerwca ( do potwierdzenia) 2018

8, 9 , 13 ,  i 14  , 15,16  czerwca 2018

11.

Dni wolne, podczas ktorych pracujemy

 pracujemy :11 listopada 2017 odbieramy 9 grudnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych9  czerwca 2018 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)