Kalendarz pracy szkoły 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych14 września 2019 r. 
2.Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2019 r. - 6 stycznia 2020 r. 

 

3.Zakończenie I semestru

25 stycznia 2020

 

   
4.Rada klasyfikacyjna23  stycznia 2020
5.Wiosenna przerwa świąteczna

8 kwietnia 2020 - 14 kwietnia  2020 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz kalendarzem szkolnym dla regionu Lazio

 

6.Dodatkowe dni wolne

 

1 i 2   listopada czwartek 2019-

 25 kwietnia sobota 2020

 1 i 2 maja   2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

9.Uroczystosci, wydarzenia, spotkania szkolne

 

 4 i 5 października Spotkanie z pisarzem - 75-rocznica wybuchu powstania warszawskiego

16 października -rocznica wyboru JPII  

14 - 18 wizyta studyjna nauczycieli z Białorusi

 25  października szkolenie  dla nauczycieli = konsultanciORPEG

26,27,28 szkolenie nauczycieli polonijnych w SPK w Rzymie - Język polski miej obcy

 

 8-11  listopada - Tydzień Niepodległości 

 16  listopada          ślubowanie klas pierwszych 

 14  grudnia Jasełka ( Merulana)

 15  lutego  /sobota/ Bal karnawalowy 

1 - 4  kwietnia  2020 - Tydzień Wielkanocny

30 maja - wycieczki szkolne

 

 

 

 

10.

Rada klasyfikacyjna

Rozdanie swiadectw

Rada Podsumowująca

22 maja 2020

6 czerwca 2020  zakończenie roku szkolnego

10, 11 ,  12  , 13,  czerwca 2020  rady pedagogiczne

11.

Dodatkowe dni wolne

 29, 30 kwietnia 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych6  czerwca 2020 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)