AKTUALNOŚCI

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas uczniów od II SP do III LO

Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice

Uroczysta Inauguracja Roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów od klasy II SP do klasy III LO odbędzie się 16 września 2016 w piątek w siedzibie Instytutu Polskiego - adres: Palazzo Blumentihl Via Vittorio Colonna 1 ( www.istitutopolacco.it)
wg następującego planu:

dla uczniów klas od II SP doVI SP

Rekrutacja uzupełniajaca na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, ze do 24 września trwa w SPK w Rzymie rekrutacja uzupełniająca. Informujemy, ze na prosbę rodziców z okolic Ladispoli utworzona zostanie prawdopodobnie równiez klasa pierwsza w Ladispoli.
W klasach pierwszych pozostało jeszcze ok 8-10 miejsc wolnych.
Do klas starszych przyjmujemy uczniów w miarę miejsc wolnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Plan lekcji na rok szkolny 2016/2017 dla klas tygodniowych juz na stronie

Drodzy rodzice, drodzy Uczniowie,
W zakładce Plan lekcji umieszczony został już plan lekcji na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów uczących sie w systemie tygodniowym.
Plan dla uczniów uczących się w w systemie zjazdów comiesięcznych opublikowany zostanie w najbliższym czasie.

Zakończenie I etapu rekrutacji do Szkoły Polskiej w Rzymie

W dniu 13 czerwca zakończył się I etap rekrutacji.
Wszyscy rodzice uczniów klas pierwszych otrzymali emaila z potwierdzeniem przyjęcia dzecka do danej klasy.
Rodzice uczniów starszych zostali poinformowani o przyjęciu dziecka do danej klasy po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej/ egzaminie kwalifikacyjnym.

Wycieczka do Cinecittà World

Uwaga! Informacja dla uczestników wycieczki do Cinecittá World!
Wyjazd w dniu 3 czerwca 2016 r. ( piątek)
Program:
8:30 zbiórka uczestników wycieczki
8:45 odjazd autokaru ( z Piazzale Ostiense )
9:45 przyjazd do parku Cinecittà World
10:00 -11:00 lekcja dydaktyczna
pt. "Najsłynniejsze postacie filmowe "
11:15- 12:45 zabawa w parku rozrywki
13:00 obiad
13:30 spektakl pt. " Na dzikim zachodzie "
14:00-15:00 zabawa w parku rozrywki
ok. 16:00 powrót (Piazzale Ostiense )

Spacer z Henrykiem Sienkiewiczem po via Appia Antica

Z okazji "roku sienkiewiczowskiego " zapraszamy uczniów i rodziców Szkoły Polskiej w Rzymie na „Spacer z Henrykiem Sienkiewiczem po via Appia Antica”
Dnia 5 czerwca 2016 roku odbędzie się szkolny spacer po via Appia Antica.
Program ramowy:
Spotkanie o godz. 10.00 przed kościołem Ouo vadis.
Czytanie fragmentów twórczości Henryka Sienkiewicza.
Spacer po parku saleziańskim, gry i zabawy zorganizowane przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.
Zwiedzanie katakumb Św. Kaliksta z przewodnikiem polskim.

Rekrutacja - uaktualnienie na dzień 24 maja 2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do Szkoły Polskiej w Rzymie trwa do 15 czerwca 2016 r. O przyjęciu dzieca do danej klasy decyduje kolejność zgłoszeń.
Informujemy również, ze nie dysponujemy już wolnymi miejscami w klasie IF - w soboty. Prosimy o nieprzysyłanie zgłoszeń do tej klasy. Jednocześnie zachęcamy do wyboru pozostałych klas pierwszych, w których pozostały jeszcze wolne miejsca:
I a w czwartek w godz. 17.30-20.00
I b w piątki w godz. 16.40 - 19.10
I d w soboty w godz. 8.00-10.00

Rekrutacja uczniów do Szkoły Polskiej w Rzymie w roku szkolnym 2016/2017 r.

Zapisy do Szkoły Polskiej w Rzymie na rok 2016/2017 trwają od 20 kwietnia 2016 r. do 11 czerwca 2016 r.
Przyjmujemy zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej oraz w miarę wolnych miejsc do klas starszych. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się w zakładce REKRUTACJA z Informacjami dla Rodziców oraz Zasadami przyjęcia do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego a następnie wypełnienie i przesłanie odpowieniego Formularza Zapisu.

zapisy do Szkoły Polskiej w Rzymie

Strony

Subscribe to im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie  RSS