AKTUALNOŚCI

Rekrutacja do SPK w Rzymie na rok 2018/2019

Informujemy, że rekrutacja do SPK w Rzymie na rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna się 4 kwietnia. Zapisów do szkoły można dokonać poprzez formularz zapisu, znajdujący się w zakładce Rekrutacja. Zapisów poprzez formularz rekrutacyjny dokonują wyłącznie nowi uczniowie. Dotychczasowi uczniowie szkoły potwierdzają chęć kontyunuowania nauki u wychowawców klas.
Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Zasadami rekrutacji i Informacją dla rodziców.
Zebranie dla rodziców klas pierwszych oraz nowych uczniów odbędzie się 12 maja o godz. 13,30 w Szkole Polskiej.

zapisy do Szkoły Polskiej w Rzymie

Rekrutacja uzupełniająca w SPK w Rzymie

Zgodnie z Zasadami Rekrutacji rozpoczynamy rekrutację uzupełniająca do SPK w Rzymie.

Klasy pierwsze
Informujemy, ze dysponujemy jeszcze kilkoma miejscami w klasie Ia - w czwartek ( 17.30-20.00 ) i w Ie piątek ( 15.00 - 17.30) i kilkoma miejscami w klasie Ic ( dotychczas system raz w miesiącu)
W klasie Id - w soboty- nie ma juz wolnych miejsc. Prosimy o nieprzysyłanie zgłoszeń do tej klasy.
Klasa Ib w Ladispoli nie zostanie utworzona.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Informujemy uczniów i rodziców, że zajęcia szkolne w SPK w Rzymie rozpoczną się zgodnie z kalendarzem szkół w Lazio ok. 13 września.
Dokładne informacje oraz plan lekcji na nowy rok szkolny ukażą się na stronie internetowej na początku września po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną SPK w Rzymie.

Danuta Stryjak , kierownik SPK w Rzymie

Zakończenie I etapu rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do Szkoły Polskiej w Rzymie

Informujemy rodziców, ze zgodnie z Zasadami Rekrutacji w dniu 11 czerwca zakończono I etap rekrutacji do Szkoły Polskiej w Rzymie.

Wszyscy uczniowie, którzy wysłali zgłoszenia do poszczególnych klas zostali przyjęci, za wyjątkiem uczniów, którzy oczekują na liście rezerwowej do klasy I d ( sobotniej).

Informujemy, ze dysponujemy jeszcze miejscami w klasie Ia - w czwartek ( 17.30-20.00 ) i w Ie piątek ( 15.00 - 17.30) i kilkoma miejscami w klasie Ic ( dotychczas system raz w miesiącu)

Klasa Ib w Ladispoli nie zostanie utworzona.

Aktualizacja - informacje na temat rekrutacji na rok 2017/2018

Informacja na temat wolnych miejsc w klasach na poziomie Szkoły Podstawowej na dzień 30 maja 2017 r-

Klasy pierwsze - ok. 20 wolnych miejsc ( w klasie Id sobotniej -brak wolnych miejsc)

Klasy drugie - 5 wolnych miejsc

Klasy trzecie - 4 wolne miejsca

Klasy czwarte - 5 wolnych miejsc

Klasy piąte - 4 wolne miejsca

Klasy szóste - 5 wolnych miejsc

Klasy siódme - 7 wolnych miejsc

W sprawie przyjęcia ucznia do Gimnazjum i Liceum proszę przed wyplenieniem zgłoszenia o przyjecie do szkoły o kontakt telefoniczny

Strony

Subscribe to im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie  RSS